Máy mài khô di động không bụi

  • XYS Free Dust Mobile Dry Grinder(Standard)

    Máy mài khô di động không bụi XYS (Tiêu chuẩn)

    Hệ thống có thể hoạt động linh hoạt tại chỗ. Toàn bộ hệ thống công cụ tập trung vào máy hút bụi - được áp dụng thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Châu Âu. Bạn có thể đặt các dụng cụ trên máy làm sạch, chẳng hạn như giấy nhám, máy chà nhám và các vật liệu khác.
  • XYS Free Dust Mobile Dry Grinder(Economical)

    Máy mài khô di động không bụi XYS (Tiết kiệm)

    Hệ thống có thể hoạt động linh hoạt tại chỗ. Toàn bộ hệ thống công cụ tập trung vào máy hút bụi - được áp dụng thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Châu Âu. Bạn có thể đặt các dụng cụ trên máy làm sạch, chẳng hạn như giấy nhám, máy chà nhám và các vật liệu khác.